ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Wykorzystując naszą szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości oferujemy Państwu sporządzanie analiz rynku dotyczących:
  • badania trendów na rynku nieruchomości,
  • aktualnych poziomów cen dla nieruchomości o zróżnicowanej funkcji np. mieszkaniowej, biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej,
  • aktualnych poziomów stawek czynszów dla nieruchomości o zróżnicowanej funkcji, w tym również dla gruntów niezabudowanych,
  • oraz innych.
Sporządzane analizy mogą dotyczyć również lat wcześniejszych.

Opracowania sporządzane przez naszą firmę niejednokrotnie stanowiły narzędzie, które ułatwiało podjęcie decyzji inwestorskich na różnych segmentach rynku - od rynków mieszkaniowych (również w sektorze deweloperskim) po rynki typowo komercyjne.
Copyright apia group © 2015