DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Ponieważ specjalizujemy się w przepisach związanych z nieruchomościami, w ramach prowadzonej działalności oferujemy również doradztwo w zakresie:
  • badania (i regulacji) stanu prawnego nieruchomości,
  • zniesienia współwłasności,
  • inwentaryzacji i wyodrębnienia lokali wraz z określeniem udziałów i części wspólnych nieruchomości,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
Oferujemy również doradztwo w sprawach obejmujących tematykę:
oraz odszkodowań za:
  • wywłaszczenie nieruchomości,
  • nieruchomości nabywane i zajęte pod drogi publiczne,
  • spadek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • lokalizację infrastruktury przesyłowej na nieruchomości.
Copyright apia group © 2015