W ramach swojej działalności sporządzamy opracowania dla nieruchomości o zróżnicowanych funkcjach, począwszy od operatów szacunkowych dla typowych nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przez opinie dla nieruchomości zabudowanych tj. kamienice, hotele, stacje paliw itp.     
                                                                           więcej...
Wykorzystując naszą szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie z rynku nieruchomości oferujemy Państwu sporządzanie analiz rynku dotyczących badania trendów występujących na rynku nieruchomości, średnich cen transakcyjnych dla poszczególnych rynków lokalnych czy też poziomów stawek czynszów dla powierzchni o zróznicowanych funkcjach.
                                                                     więcej...
Oferujemy również doradztwo w zakresie badania (i regulacji) stanu prawnego nieruchomości, zniesienia współwłasności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.


                                                                        więcej...
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości z gruntem stanowiącym przedmiot prawa użytkowania wieczystego chciałbyś sprawdzić poprawność naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub sprawdzić jej aktualność to zapraszamy na spotkanie, gdzie przeanalizujemy aktualną sytuację nieruchomości w tym zakresie.
                                                                     więcej...
Jeśli przez nieruchomość przebiega infrastruktura techniczna w postaci np. linii elektroenergetycznej, gazociągu, wodociągu czy też ciepłociągu, a która to infrastruktura została pobudowana bez zgody właściciela to należy wskazać, że właścicielowi takiej nieruchomości przysługuje wynagrodzenie.
                                                                        więcej...
Copyright apia group © 2015