OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości z gruntem stanowiącym przedmiot prawa użytkowania wieczystego chciałbyś sprawdzić poprawność naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub sprawdzić jej aktualność to zapraszamy na spotkanie, na którym przeanalizujemy aktualną sytuację nieruchomości w tym zakresie.

Wysokość takiej opłaty uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości jako gruntu niezabudowanego stanowiącego przedmiot prawa własności. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego, który według aktualnie obowiązującego prawa sporządza wyłącznie osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

Zatem, jeśli w ostatnim czasie zachodziły istotne zmiany na rynku nieruchomości, warto rozważyć kwestię dokonania aktualizacji takiej opłaty, przy czym można jej dokonać nie częściej niż raz na 3 lata, w sytuacji gdy wartość tej nieruchomości uległa zmianie.

Jeśli nie chcą Państwo płacić opłaty za użytkowanie wieczyste warto przemyśleć kwestię dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
Copyright apia group © 2015