PRAKTYKI ZAWODOWE NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO
Według aktualnie obowiązujących przepisów osoba, która uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego poza wymaganym wyższym wykształceniem oraz ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu wyceny nieruchomości, w celu przystapienia do egzaminu państwowego musi ukończyć również praktykę zawodową u rzeczoznawcy majątkowego.

Dotychczas praktyka zawodowa trwała nie krócej niż rok a w tym czasie konieczne było napisanie 15 projektów operatów szacunkowych. W związku ze zamianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, począwszy od 2014 roku osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień powinna odbyć conajmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, w ramach której samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa conajmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród nastepujących:
  • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • budynku lub budowli w podejściu kosztowym,
  • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
  • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
  • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.
Szczegóły dotyczące odbywania praktych według nowych zasad można zobaczyć na stornie PFSRM.

 
LICZBA WOLNYCH 

MIEJSC NA PRAKTYKI:

4
Copyright apia group © 2015