Prawo

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity wg stanu na datę 1 październik 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109) - tekst jednolity wg stanu na lipec 2015 r.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459) - tekst jednolity wg stanu na 14 kwietnia 2015 r.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) - tekst jednolity wg stanu na datę 11 września 2015 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27) - tekst jednolity wg stanu na lipiec 2015 r.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388) - tekst jednolity wg stanu na lipiec 2015 r.
Copyright apia group © 2015