WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Według aktualnie obowiązującego prawa wyłącznie osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego. Opracowania sporządzamy z najwyższą starannością i rzetelnością w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, co gwarantuje ich najlepszą jakość.
W ramach swojej działalności sporządzamy opracowania dla:
 • nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • nieruchomości o funkcji mieszkaniowej np. lokale mieszkalne, domy jednorodzinne,
 • nieruchomości o funkcji komercyjnej np. biurowej, handlowo - usługowej, magazynowo-produkcyjnej,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości specjalistycznych np. stacje paliw i hotele.
Wyceny realizujemy na bardzo zróżnicowane potrzeby, w szczególności dla:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • kupna/sprzedaży, zamiany, negocjacji,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • odszkodowań (w tym za ustanowienie służebności przesyłu) i wywłaszczeń,
 • upadłościowych i egzekucyjnych,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniesienia aportu,
 • przekształceń własnościowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • księgowych,
 • naliczenia opłat cywilno - prawnych,
 • określenia podatków od spadków i darowizn
 • oraz innych celów.

Naszymi klientami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, urzędy miast i gmin jak również sądy, urzędy skarbowe i banki.

Copyright apia group © 2015